top of page

Villbier

Villbier er fredfulle, spennende å følge med på og det er lett å ta vare på biene i biehuset. Planter du blomster og har biehus i hagen, gården eller frukthager hjelper du biene med leveområder som de virkelig trenger.

Med_støtteklossa_test.jpg
Dzika_pszczoła_–_Wild_bee_(35146940434).

Det er påvist 208 arter bier i Norge. 

Rundt 90% av biene er solitære.

Solitære bier er fredfulle og ikke aggressive.

Hanbier av alle biearter kan ikke stikke.

Hva er villbier?

Det folk flest ofte tenker på når det kommer til bier er honning og honningbien. Det kan komme som en overraskelse at jorda huser over 20 000 forskjellige arter bier! Den velkjente europeiske honningbien Apis mellifera, er kun en av dem. Norge har stort mangfold av bier og det er påvist hele 208 arter. Honningbia utgjør som sagt kun en art og humlene utgjør 35 arter. De resterende 172 artene er villbier. Disse villbiene består av grupper, fordelt på 6 ulike familier. (Ødegaard, 2018) (Nicholls, 2015)

Villbiene i Norge er spesialtilpasset til det norske klimaet, landskapet og blomstene, dette betyr at villbiene er godt egnet til å ha i biehus i hagen. Som honningbier, sliter villbier med stress fra kjemikalier og redusering av habitat, dette kan føre til at populasjonen synker. Vi trenger å jobbe sammen for å få bedre kjennskap til artene våre og forhindre at de kan bli utryddet av menneskelige faktorer. (Helene Müller Haugan; Markus Arne Kjær Sydenham & Viken), 2019)

Bier som bor i hull 

En god plass å begynne når man skal lære om villbier er hvordan de faktisk lever. Sosiale bier som honningbiene er faktisk unntaket i forhold til hvordan de fleste biene lever. Rundt 90% av artene er solitære bier, som betyr at de ikke lever i kolonier, ingen bikuber, lager honning eller svermer. (bees, u.å.) (Kristiansen, 2015 )

I solitære bie arter, er hver hunbie forplantningsdyktig og legger egg. Hunbien må jobbe alene for å gi eggene sine alt det de trenger for å utvikle seg. Levetiden til de fleste solitære biene er på rundt 4 – 6 uker, som gjør dem til hardtjobbende og effektive pollinatorer. I forhold til den sosiale honningbien som de fleste kjenner til, lever de solitære biene på en ganske annerledes måte.

  • Istedenfor å spise honning, får egget til den solitære bien sitt egent bibrød, bestående av pollen og nektar.

  • De fleste solitære bier går i dvale under høsten og vinteren inne i kokonger.

Siden solitære bier ikke har noen dronning, kube eller lager med honning å forsvare, er de fredfulle og lite aggressive. Et sjeldent stikk fra en solitær bie ville gjort mindre vondt på grunn av at den mangler honningbiens gift.

  • Solitære bier stikker som en siste utvei hvis man er uheldig og klemmer eller tråkker på dem.

  • Hanbier av alle biearter kan ikke engang stikke. (bees, u.å.)

Hvor lever de ville biene?

I Norge kan vi grovt regne at halvparten av biene lager reder under bakken, der de graver tunneler og kammer til egg. En fjerdedel av biene lager reder i hull i dødt tre, hule plantestengler, sneglehus eller sprekker i mur, m.m. De fleste biene benytter seg av allerede eksisterende hull og vil derfor ikke skade huset ditt i prosessen av å finne et rede. Den siste delen utgjøres av parasittiske arter.

(Ødegaard, 2018)

Kilder

bees, C. (u.å. ). LEARN: 1. What Are Native Bees? Hentet 10. September 2019 fra https://crownbees.com/alternative-to-honey-bees

Helene Müller Haugan; Markus Arne Kjær Sydenham, N. o. & Viken), N. Ø. R. F. i. O. o. (2019 ). Våre solitære bier. Hentet 11. September 2019 fra https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/miljo-og-klima/brosjyrer/brosjyre_nettversjon.pdf?dl=0

Kristiansen, N. (2015 ). Bier flest bor alene. Hentet 10. September 2019 fra https://forskning.no/insekter-biologisk-mangfold-kulturlandskap/bier-flest-bor-alene/497337

Nicholls, H. (2015 ). The truth about bees Hentet 10. September 2019 fra http://www.bbc.com/earth/story/20150615-the-truth-about-bees

Ødegaard, F. (2018). Bier. Hentet 10. September 2019 fra https://www.artsdatabanken.no/arter-pa-nett/villbier

bottom of page