top of page

Gratis plakater

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har blant annet laget tre flotte plakater av villbier, maur og humler. Plakatene gir en oversiktlig mulighet til å lære mer om artene vi har og kan fint henges opp hjemme eller i klasserom. Arnstein Staverløkk står for fotografier og Kari Sivertsen for det grafiske arbeidet.

bottom of page