top of page

Gratis plakater

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har blant annet laget tre flotte plakater av villbier, maur og humler. Plakatene gir en oversiktlig mulighet til å lære mer om artene vi har og kan fint henges opp hjemme eller i klasserom. Arnstein Staverløkk står for fotografier og Kari Sivertsen for det grafiske arbeidet.

82afb511-874a-438b-a923-d5cc74be649c_resized.png
a9416236-c007-4d8a-a0df-d462a57aef0d_resized.png
283193cf-9706-40c7-b217-6f4ac4e424dd_resized.png
bottom of page