top of page

Villbier om vinteren 

Når man har et biehus får man også en unik mulighet til å bli bedre kjent med villbiene og nyttige vepser. Når sesongen for bier er over lurer man på hvordan man skal ta vare på biene og biehuset.

En metode er å la bienes redehull være intakt og tilby nye og rene trebrett eller hule planterør. Det vil si at man ikke gjør noe spesielt med redehullene. Den andre metoden er å åpne redehullene og innhøste kokongene. Hver metode har sine positive og potensielt negative sider.

 

Lar man kokongene ligge inne i trebrettene sparer man tid, men man kan ikke øke sjansene for at biene er friske og at populasjonen vil øke. Høster du kokongene vil du få muligheten til å lære om gjestene dine, for eksempel om de spinner kokonger eller hvor mange gjester det er. Uavhengig av metode er det viktigst å tilby rene redehull hver sesong, sånn at det ikke bygges opp en bestand av skadedyr eller sopp som kalkyngel i de gamle redehullene. (Bjelland, 2016) (Bees, u.å. )

Grunnen får å plassere biene i et skjul eller en garasje som ikke er opphetet, er på grunn av å beskytte biene fra de fuktige høst og vintermånedene. Kulden er ikke problemet så lenge det er tørt. Vet du at biehuset er plassert der det ikke kommer fuktighet selv etter flere dager med hardt regn, kan du la biehuset stå ute om vinteren.

La redehullene være intakte

Tegn på at biene og biehuset kan oppbevares for vinteren er når du ser at det er lite aktivitet i biehuset og at endene på redehullene har blitt tettet igjen, høsten begynner å ta tak, det blir kaldere i luften og blomstre er få og slitene.

Fjern redehullene fra biehuset og oppbevar dem inne i et skjul eller en garasje som ikke er opphetet. Det er viktig at temperaturene der du oppbevarer biene er tilnærmet lik som temperaturen ute, sånn at man ikke forstyrrer bienes naturlige prosesser.

Crown Bees har en video der de illustrerer dette godt, følg linken og se videoen:

 

https://www.youtube.com/watch?v=1LbKjWdgLjw

I videoen blir redehullene lagt i en pose. Hvis man ikke har en «BeeGuardbag» kan man for eksempel legge redehullene i et putetrekk eller en annen poselignende fin netting. Det som er viktig er at uønskede insekter ikke kommer seg inn og at posen slipper ut fuktighet. Bruk en strikk eller tråd til å knyte igjen posen.

 

 

(Experts, 2018a)

Høst inn kokongene

Velger du å høste inn kokongene er dette et godt alternativ, men kan være vanskelig å utføre. Innhøstingen kan være veldig effektivt når man har større populasjoner av murerbier eller bladskjærerbier. Murerbiene og bladskjærerbiene har kokonger som beskytter dem mot omgivelsene og tillater rengjøring. Det er kanskje mer sannsynlig at du får forskjellige gjester i ditt biehus og at man da ikke kan rengjøre kokongene på samme måte. Kokongene til murerbiene er for eksempel vanntette i motsetning til bladskjærerbienes kokonger som ikke tåler vann.

Har du forskjellige gjester i biehuset kan det derfor være lurt å la redehullene være i fred. Hvis tilfellet er at du har en større populasjon med for eksempel murerbier er det metoder som er gode for å rengjøre biene. Nedenfor legger jeg til en link til en video som illustrerer hvordan man kan rengjøre murerbiekokonger med sand:

 

Hutchings bee service: https://www.youtube.com/watch?v=4tZu4o7nwj4&list=PL_up09rnKYfIi2j1PYNgkPK7K5pDBmhAp&index=4&t=0s

 

(hutchingsbeeservice, 2011)

Crown Bees har også en video, men de bruker en teknikk der man vasker kokongen med vann og i noen tilfeller vann og blekemiddel. Dette er teknikk som bare kan brukes på kokongene til murerbier, siden det er disse som tåler vann og ikke bladskjærerbier. Blekemiddelet blir brukt for å ødelegge sporene til soppen kalkyngel, som kan skade biepopulasjonen din.

Crown Bees: https://www.youtube.com/watch?v=rMDq-0Y0waA

 

(Bees, 2016)

Crown bees oppbevaring av villbier.PNG
bottom of page